Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

The war against cliché

Leave a Comment


Martin Amis: "Literature is the war against cliché" - Όλη η ζωή δεν είναι πόλεμος ενάντια στο cliché;