Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

The Greek Crisis Explained, Trilogy (by NOMINT)

Leave a Comment

Μια εναλλακτική άποψη ως απάντηση στο Debtocracy.

(Αν και λιγάκι υπεραπλουστευτικό στην αντιμετώπισή του, δικαιολογείται μάλλον λόγω του κωμικού χαρακτήρα του. )